Han fortalte at en spesiell ting med digitaliseringen som Sverige opplever nå, er at kompetansearbeidsplasser utfordres.

-Med maskinlæring vil eksempelvis IT utfordre legene om medisinsk kunnskap og diagnostisering, sa Reinfeldt.

Reinfeldt beskrev hvordan folk i Norden pleier å forholde seg positivt avventende til forandring. Men vi har typisk tre feiloppfatninger, sa han.

-Den ene er at vi kan vedta når og hvordan forandringen skal skje. Den andre et at egentlig forandrer ingenting seg; Vi kan snakke om endring, men fortsette som før. Den tredje er at forandringen vil bli total og gjøre at alt blir superbra. Men forandring skjer uansett hva vi mener, vi har ikke full kontroll over den, og det må vi håndtere.

Han understreket at vi også må huske på menneskene i alt fokuset på teknologien. Fattigdommen i verden ble halvert fra 1990 til 2012 – og nådde dermed tusenårsmålene tre år før tiden. Samtidig synker fødselstallene, levealderen øker og befolkningen aldres. Det eneste unntaket er Afrika, hvor befolkningen fortsatt vil øker kraftig i årene framover.

- Norske og svenske barn som fødes i dag kan forvente å bli hundre år. Vi blir stadig eldre. Det må endre hvordan vi ser på livsfasene. Samtidig kan innvandrerne bidra med arbeidskraft vi trenger for fortsatt å ha sterke økonomier – forutsatt at vi får dem ut i arbeidslivet. Dersom vi bruker verdenshandelen til å skape fortsatt vekst i økonomi og velferd, kan vi få det veldig bra i årene som kommer, sa Reinfeldt.