Spekter arrangerte i dag frokostmøte der målet var å analysere og vurdere regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023. Spekters administrerende direktør, Anne-Kari Bratten, innledet med å peke på at statsbudsjettet for neste år er stramt og at det varsler at vi nå går inn i et tiår der man ikke lenger kan løse alle utfordringer med å øke oljepengebruken. 

Krevende innstramminger for Spekters medlemsvirksomheter 

– At regjeringen legger opp til et stramt budsjett er helt avgjørende for å få bukt med den galopperende prisveksten og for å holde renten nede. Dette er de aller viktigste oppgaven nå, og derfor støtter Spekter dette, selv om det er åpenbart at mange av Spekters medlemsvirksomheter vil få det svært krevende med dette budsjettet. Samtidig er det grunn til å spørre om budsjettet er strammet inn på de rette stedene, sa Bratten, og viste som eksempel til at man fortsatt planlegger å bygge en skipstunnel gjennom Stad-landet, et prosjekt som verken er samfunnsøkonomisk lønnsomt, eller tilrådelig i dagens økonomiske situasjon. 

Anne-Kari Bratten under frokostmøtet om statsbudsjettet 2023
Anne-Kari Bratten er administrerende direktør i Spekter.

Økt arbeidsgiveravgift bør avvikles snarest mulig 

Bratten var også svært skeptisk til regjeringens forslag om økt arbeidsgiveravgift for ansatte som tjener over 750.000 kroner.  

– Dette rammer særlig kunnskapsvirksomhetene og er det stikk motsatte av å styrke arbeidslinjen, som regjeringen har gått til valg på. De har riktignok uttrykt at denne er midlertidig, og jeg vil understreke at den bør avvikles så snart som mulig, poengterte Bratten.  

Ta i bruk forslagene fra Produktivitetskommisjonen 

I dagen økonomiske situasjon mener Bratten det er helt nødvendig å omstille og effektivisere norsk arbeidsliv, og særlig innenfor offentlig sektor. Hun viste til at det er mange gode forslag å hente fra Produktivitetskommisjonens to rapporter.  

– Vi må få mer ut av hver krone. Samtidig må virksomhetene sikres bedre rammevilkår for omstilling. Her er det mye å ta av – de fleste av Produktivitetskommisjonens forslag er ikke gjennomført, understreket Bratten.  

Avsluttende politisk analyse 

Etter at Bratten hadde ønsket velkommen, ble statsbudsjettet og de økonomiske utsiktene fremover presentert av statssekretær Geir Indrefjord (Sp) fra Finansdepartementet. Deretter ble den politiske situasjonen analysert og diskutert av Kristin Clemet, leder tankesmien Civita, Jan-Erik Larsen, daglig leder og partner i Kruse Larsen og Guri Størvold, daglig leder og partner i Zynk. Frokostmøtet med ledet av Terje Svabø. 

Se opptak fra frokostmøtet under.