Partene i frontfagsoppgjøret mellom Norsk Industri og Fellesforbundet kom i dag til enighet etter 12 timer mekling på overtid. NHO har i forståelse med LO anslått at lønnsvekst i industrien samlet i NHO-området blir på 2,4 prosent.

- I tråd med det partene forpliktet seg til i Holdenutvalget, må denne normen nå lojalt følges opp i Staten og KS, og i de etterfølgende forhandlingene i privat sektor. Vi i Spekter vil selvsagt også legge resultatet fra frontfaget til grunn for forhandlingene våre, og prioritere innen en ramme på maksimalt 2,4 prosent, sier Bratten.

Hun viser til at vi de siste 15 årene har hatt en svært høy lønnsvekst i Norge og mye høyere enn det våre handelspartnere har hatt. 

- Det sier seg selv at den særnorske høye lønnsveksten ikke er bærekraftig for norsk konkurranseutsatt sektor som skal finansiere og sikre en sterk offentlig sektor med universelle velferdsgoder. Vi som er ansvarlige for inntektspolitikken må derfor videreføre den linjen vi ble enige om i Holdenutvalget, og gjennomføre lønnsoppgjør som kan bidra til økt produktivitet, lønnsomhet og å sikre arbeidsplasser, sier Bratten. 

Viktig med felles pensjonsløsning

Partene i frontfaget har også bedt regjeringen utrede endringer i pensjonslovgivningen som muliggjør individuell pensjonskonto og som kan danne grunnlag for en felles pensjonsløsning for privat sektor.

- Dette er positivt, sier Bratten. Samtidig vil det være svært uheldig om det utvikles en helt annen pensjonsløsning for offentlig sektor. Nå er tiden inne til å se hele norsk arbeidsliv under ett, avslutter hun.

Forhandlingene i Spekter starter tirsdag 5. april.

Riksmeklerens møtebok kan leses her