Bratten deltok i panelsamtale sammen med Unioleder Ragnhild Lied, Madeleine Schultz og Agnar Kaarbø på konferansen med tittel «Folket og eliten».

- Det kan ikke bli slik at man skal måtte unnskylde seg for å ha påtatt seg posisjoner og ansvar for å bidra til at samfunnet skal bli bedre, sa Bratten.

Bratten minnet om at vI i Norge har trukket vinnerloddet. Vi har gode velferdsordninger og små forskjeller mellom folk.

- I så måte er vi elite alle sammen. Samtidig er det noen som er utenfor. For eksempel har vi som parter i arbeidslivet et stort ansvar med å bidra til finne svaret på hvordan vi bedre kan inkludere blant andre innvandrerkvinner, ufaglærte som ikke får jobb og de 40.000 unge mellom 18 og 30 år som verken er i jobb eller utdanning i arbeidslivet, sa Bratten.

Sosiale medier var også et tema i samtalen Både Bratten og Lied påpekte at det er krevende å føre saklige diskusjoner i sosiale medier.

-Sosiale medier er i hvert fall ikke egnet for fortrolige og krevende diskusjoner om komplekse temaer i partssamarbeid, fastslo Bratten.

Bratten viste også til at det i tillegg til de synlige representantene for ulike eliter i samfunns- og arbeidsliv, også finnes nettverk som ikke er like lette å få øye på.

-For eksempel har både «Gutteklubben Grei» og» Kvinneforeningen Fineste Du» også makt i form av uformelle strukturer der posisjoner og innflytelse blir fordelt. Ser de ikke utover eget nettverk, kan det bli snevert og man kan gå glipp av mangfold og relevant kompetanse, påpekte Bratten.

Se opptak av debatten her