Reglene om egen pensjonskonto innebærer at ansatte i virksomheter som har innskuddspensjonsordninger kan få samlet sine pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsforhold på én pensjonskonto i arbeidsgivers pensjonsordning eller hos en selvvalgt pensjonsleverandør.

- Ved å samle pensjonsmidlene på én konto vil arbeidstaker spare kostnader til forvaltning og administrasjon av flere små pensjonskapitalbevis, noe som vil bidra til at mer av de sparte midlene nyttes til oppbygging av pensjonskapital. Det vil også gi den enkelte arbeidstaker bedre oversikt over og bevissthet rundt oppsparte pensjonsrettigheter, forklarer sjeføkonom i Spekter, Stein Gjerding.

Før den nye ordningen innføres er det viktig at utfyllende regler og systemtekniske løsninger kommer på plass. Spekter støtter forslagene som er fremmet av Finansdepartementet og håper detaljene blir fastsatt så raskt som mulig slik at berørte parter får god tid til å innrette seg før de nye reglene trer i kraft.

Med egen pensjonskonto blir det også innført regler om digitalt førstevalg i innskuddspensjonsloven. Dette innebærer at informasjon til arbeidstaker skal gis elektronisk, med mindre arbeidstaker reserverer seg mot dette.

- Vi i Spekter mener innføringen av digitalt førstevalg er et viktig steg i moderniseringen av pensjonsordningene i privat sektor, sier Gjerding.

Fakta om egen pensjonskonto

  • Ansatte i virksomheter som har innskuddspensjonsordninger kan få samlet sine pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsforhold og tidligere individuell sparing på én pensjonskonto i arbeidsgivers pensjonsordning eller hos en selvvalgt pensjonsleverandør
  • Arbeidstaker kan reservere seg mot samling av pensjonsmidlene.
  • Arbeidstaker kan fremdeles velge å beholde sine pensjonskapitalbevis slik at disse forvaltes adskilt fra nåværende pensjonsopptjening.
  • De nærmere detaljene for ordningen skal fastsettes i løpet av høsten 2020, og ordningen foreslås iverksatt 1. januar 2021.