Nilssen overtar som styrets nestleder etter Lars Vorland som nå går ut av styret etter åtte år. Røynesdal erstatter tidligere Riksteatersjef Ellen Horn.

- I Spekter får helseforetakene faglig støtte i komplekse arbeidslivsspørsmål og det er etablert viktige arenaer i Spekter hvor offentlige, private og ideelle helseaktører kan diskutere overordnede helsepolitiske problemstillinger og utfordringer. Jeg ser frem til å ta fatt på nestledervervet og gleder meg til å delta i utviklingen av Spekter fremover, sier Herlof Nilssen.

- Jeg ser fram til å delta i Spekters styret. Som arbeidsgiverforening er Spekter er en viktig samarbeidspartner for Oslo-Filharmonien. Kultursektoren står foran store, men også spennende, utfordringer hvor Spekter vil være en viktig samarbeidspartner for kulturinstitusjonene, sier Ingrid Røynesdal.

I tillegg til at Nilsen og Røynesdal ble valgt inn i styret, ble Auke Lont, konsernsjef i Statnett valgt til nytt varamedlem til styret.

Postens konsernsjef, Dag Mejdell, er gjenvalgt som styreleder for ett år.

Spekters styre består nå av følgende personer:

Dag Medjell, konsernsjef Posten, styreleder

Herlof Nilssen, adm. dir. Helse Vest RHF, styrets nestleder

Lisbeth Dyrberg, adm. dir. Studentsamskipnaden i Oslo, styremedlem

Bess Margrethe Frøyshov, adm. dir. sykehuset Telemark HF, styremedlem

Ingrid Røynesdal, direktør Oslo-Filharmonien, styremedlem

Kai G. Henriksen, adm. dir. AS Vinmonopolet, styremedlem

Geir Isaksen, konsernsjef NSB AS, styremedlem

Thor Gjermund Eriksen, kringkastingssjef NRK, styremedlem

 

Auke Lont, konsernsjef i Statnett, varamedlem

Arne Flaat, adm.dir. Helse Nord-Trøndelag HF, varamedlem

Trude Marit Risnes, direktør, Stavanger Symfoniorkester, varamedlem

Last ned: 
Pressebilde av Spekters styre 2015
 (Foto: Thomas T. Kleiven)