– Det er positivt at direktøren for Arbeidstilsynet legger vekt på en nær kontakt med partene i arbeidslivet. Vi hadde et interessant og konstruktiv møte, sier Spekters adminsitrerende direktør Anne-Kari Bratten.

Hun er fornøyd med at Arbeidstilsynet deler Spekters bekymring for den useriøse delen av norsk arbeidsliv. 

-Spekter er tilfreds med at Arbeidstilsynet ga uttrykk for at de vil prioritere dette området, sier Bratten.