I tillegg til styreleder Reitan Jenssen, består Spekter-styret for 2022/23 av:

 • Ingrid Røynesdal, administrerende direktør, Oslo-Filharmonien (styrets nestleder)
 • Åsne Havnelid, administrerende direktør, Norsk Tipping AS
 • Tone Wille, konsernsjef, Posten Norge AS
 • Stig Arild Slørdahl, administrerende direktør, Helse Midt-Norge RHF
 • Inger Cathrine Bryne, administrerende direktør, Helse Vest RHF
 • Håkon Haugli, administrerende direktør, Innovasjon Norge
 • Øystein Mæland, administrerende direktør, Akershus universitetssykehus HF

Varamedlemmer til styret:

 • Håvard Selby Ebbestad, administrerende direktør, Fürst medisinsk laboratorium
 • Birte K. W. Sjule, administrerende direktør, Sporveien Trikken AS
 • Vibeke Fürst Haugen, kringkastingssjef, NRK
 • Nina Refseth, museumsdirektør, Stiftelsen Norsk Folkemuseum