I sitt innlegg var hun opptatt av at vi har brede og kollektive rammer i arbeidslivet, som samtidig muliggjør lokal tilpasning.

- Det er lederne i arbeidslivet som til syvende og sist skal gjennomføre endringer som sikrer et fortsatt konkurransedyktig næringsliv og verdens beste velferdsstat. Produktivitetskommisjonen konkluderte med at produktivitetsvekst er avhengig av at lederne har incentiver som fremmer effektivitet, og at de har handlingsrom og gjennomføringskraft, sa Bratten.

Hun pekte også på utfordringene som vil prege det norske samfunnet og velferdstjenestene fremover med økte forventinger til velferdstilbudet, flere eldre og relativt færre i arbeid.

- Vi må jobbe mer og være mer produktive. I fremtidens arbeidsliv vil det fortsatt være viktig med høy organisasjonsgrad og et godt og konstruktivt trepartssamarbeid for å sikre høy sysselsetting og økt produktivitet, sa Bratten.

Hun slo også et slag for viktigheten av tariffavtalene.

- Speker mener tariffavtalene er det viktigste virkemiddelet for et godt topartssamarbeid og for ryddige arbeidsforhold. Men partene har også et ansvar for å videreutvikle og tilpasse tariffavtalen i takt med utviklingen i samfunnet. Det må ikke bli slik at tariffavtalene oppleves som hugget i stein. Det vil true virksomhetenes interesse for å være organisert, sa Bratten.