Hun trakk fram at det er særlig tre overskrifter som dekker partenes vurderinger: «Smart bærekraft» handler om verdiskapning som må til for å erstatte fallende petroleumsinntekter. «Vinneren tar alt» er en utfordring vi må takle i digitaliseringen. «Fremtidens utdanning» handler om at raskere og hyppigere endringer i kompetansebehov driver fram et behov for livslang læring med nye læringsformer.

En utfordret norsk modell

– Den norske modellen må forsvares og forsterkes, sa leder i LO Stat, Egil André Aas.

Han trakk fram hvor verdifull den norske samfunnsmodellen er. Alternativet, en relasjon av mistillit, slik vi ser i enkelte andre land, bør ingen forsøke.

– Vi skal møtes i tillit. Topartssamarbeidet i den enkelte virksomhet er helt sentralt i den norske modellen, sa Anne-Kari Bratten.

Hun trakk samtidig fram at den norske modellen er nennsomt skrudd sammen, og laget for å tilrettelegge for endring. Hvis man konserverer gårsdagens løsninger, trues modellen.

Samarbeid for utvikling

Steinar Jøråndstad i El- og it-forbundet i Statnett bekreftet at gjensidig tillit var sentralt i deres relasjon i Statnett. Han trakk fram at den tilliten var det en fordel å bygge gjennom jevnlig dialog og samarbeid i gode tider, når det er enklere. Da har man noe å bygge på når ting blir vanskelig en annen gang.

Direktør for arbeidslivsrelasjoner i Statnett, Thor Johansen, beskrev fordelen av jevnlig og uformell dialog, som gjør det mulig å ta tak i ting før de blir vanskelige å håndtere. Samtidig har de tatt utfordringene med arbeidsforhold hos underleverandørene på alvor. I tillegg til å stille klare krav til underleverandørene, har ledelsen i Statnett bygget et tett samarbeid med tillitsvalgte og fagforeninger for å takle utfordringer med håndhevelsen.