Hun minnet om at den norske modellen ble skapt for å endre, ikke for å bevare. Videre tok hun til orde for at man i større grad må vektlegge utfordringene på den enkelte arbeidsplass, det er der det norske arbeidslivet faktisk utspinner seg.

- Endringene skjer på bedrift, ikke i regjeringens kontaktutvalg eller i Finansdepartementets korridorer. Innovasjon skjer i den enkelte virksomhet, og det er der ansvaret for både omstilling, integrering, involvering og produktivitetsvekst i realiteten ligger, understreket Bratten.

Hun slo fast at det er viktig med godt og konstruktivt partssamarbeid i virksomhetene, og oppfordret tillitsvalgte til å være relevante rådgivere og samarbeidspartnere for ledelsen før beslutninger skal fattes.

- Vi trenger trepartssamarbeidet fremover, vi er avhengig av å ha åpenhet, tillit og meningsbrytning i trygge rammer for å utvikle og omstille Norge. Jeg tror vi vil klare å tilpasse oss og finne fram til brede kollektive ordninger, men vi må også finne rom for individuelle tilpasninger, for det forventer morgendagens arbeidstakere, sa Bratten.

Se konferansen på Parats nettsider