Norge har fortsatt en lønnsvekst som er betydelig høyere enn de vi konkurrerer med i utlandet. De siste 10 årene har Norge hatt en lønnsvekst på 60 prosent, mens eurosonen samlet sett har hatt 30 prosent og Tyskland bare 15 prosent.

- Vi regner med at lønnsveksten for 2014 blir  3,3 prosent, slik NHO og LO anslo. Det er et skritt i riktig retning, men i 2015 bør vi ytterligere ned og se 2-tallet, sa Bratten  

Lønn og produktivitet må henge sammen

Bratten påpekte at det ikke nødvendigvis er negativt å ha en høy lønnsvekst dersom produktiviteten også er høy.

- I Norge har vi hatt en høy produktivitetsvekst, men de siste årene har produktiviteten flatet ut. Samtidig har lønnsveksten fortsatt å stige. For at vi skal være konkurransedyktige og sikre finansiering av velferdstjenestene fremover, må enten produktiviteten opp, eller lønnsveksten ned, fastslo Bratten.

Neppe krise 

Spekters sjeføkonom Stein Gjerding forklarte at til tross for oljeprisfall og noe lavere aktivitet i norsk økonomi, står vi neppe overfor noen stor krise i Norge.

- SSB anslår at arbeidsledigheten kan gå midlertidig noe opp, men det blir fortsatt en stigning i sysselsettingen. Samtidig er det ventet et fortsatt rekordlavt rentenivå og en moderat prisvekst, sa Gjerding.

Tariffavtalen må underbygge virksomhetens mål

Spekters fagsjef Cathrine Hennig utfordret tilhørerne til å se nærmere på hvordan tariffavtalen bygger opp under deres virksomheters strategi og mål.

- Er det behov for endring i belønningssystemene? Er det tydelige kriterier for hva som skal til for å få høyere lønn? Det er nødvendig med en kritisk gjennomgang av dette i den enkelte virksomhet, sa Hennig.