- Med mange pålegg og rapporteringskrav vil compliance fortrenge nyskaping og risikovilje i årene fremover, sa Anne-Kari Bratten på Spekterkonferansen.

Norske ledere reagerer raskere enn sin egen skygge på politiske vedtak og signaler. De fyller ut skjemaer og rapporter og følger opp alt de blir bedt om. Det blir nye krav til rapportering når vi utvikler oss i retningen av at kunden/brukeren/pasienten skal ha mer fokus. Men da må det ryddes i gamle krav til rapportering – så ikke systemene og rapportene blir liggende i lag på lag.

- Politikerne må tenke seg godt om før regnet av regler og paragrafer tynger enda mer enn nå. De må i hvert fall ikke kritisere lederne for å drive med byråkrati når det er politikerne selv som har pålagt dem det, sa administrerende direktør Anne-Kari Bratten på Spekterkonferansen.

- Det er stor forskjell på for eksempel å lede en pølsebod og det å lede en Spektervirksomhet, fortsatte Bratten. Våre medlemmer driver virksomheter som betyr mye for folk, og vi mener det er lurt å lage foretak av virksomheter som leverer offentlige tjenester. Det gir en rendyrket ledelse som fører til rendyrket ansvar.

Anne-Kari Brattens innlegg på Spekterkonferansen er bl.a. omtalt i Ukeavisen Ledelse.