«Girls Takeover» er en global aksjon som foregår over store deler av verden 11. oktober. Dagen innebærer at jenter går inn i bedrifter og overtar en leders jobb. Målet er å rette fokus på jenters rettigheter og muligheter.

Cathrine Backer er elev ved Elvebakken videregående skole. Hun startet dagen som Spektersjef med å ønske velkommen til rundt 100 deltakere på Spekters frokostmøte om offentlig eierskap og styrets rolle. 

- I dag er kvinner underrepresentert i lederstillinger. Kvinner utgjør kun 15 prosent av styreledere. Med dagens tempo vil de jentene som begynner på skolen denne høsten, være pensjonister før andelen kvinnelige styreledere når 40 prosent, sa Cathrine Backer da hun åpnet frokostmøtet.

Lånte gjerne bort sjefsstolen

Anne-Kari Bratten var ikke tvil om at hun ville låne bort sjefsstolen i Spekter til 16 år gamle Cathrine for å rette oppmerksomheten på likestilling og kvinners muligheter og tilknytning til arbeidslivet.

- Det er svært gledelig at Cathrine har et så høyt engasjement for likestilling og kvinners deltakelse i arbeidslivet. Det gir håp for fremtiden, sier Bratten.

Hun påpeker at for å bedre kjønnsbalansen i arbeidsmarkedet og i lederstillinger, må kvinner først og fremst delta i arbeidslivet i like stor grad som menn. I dag jobber nesten 40 prosent av kvinnene deltid, mot 13 prosent av mennene.

- Politikk virker. I Norge trenger vi for eksempel ikke lure på hvorfor mange kvinner jobber deltid, ikke er i jobb eller ikke får lederstillinger, når de får 7500 kroner i kontantstøtte hver måned for å bli hjemme, sier Bratten.

Cathrine Backer var også fornøyd med dagen som Spektersjef.

-Jeg syntes dagen var lærerik og interessant. Det er viktig fokusere på kvinner i arbeidslivet, det er fortsatt store forskjeller. Spekter tok meg godt imot, alt i alt har det vært en lærerik og fin dag. Takk for meg, sier Cathrine Backer.