Camilla Stoltenberg er direktør for Folkehelseinstituttet, som har hatt en sentral rolle i håndteringen av koronapandemien i Norge. Hun svarer bl.a. på hovedspørsmålet "Er vi over kneika snart", og kommenterer også rundt hva vi har lært av ett år med korona-situasjon og hva vi eventuelt kan gjøre annerledes ved en fremtidig pandemi.