- Vi har blitt enige om et resultat innenfor rammen fra frontfaget. Det var også vårt utgangspunkt for forhandlingene. Det er bra at streik er unngått, slik at passasjerer og kunder i Nettbuss kan benytte seg av busstilbudet som vanlig, sier Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten. 

De ansatte får et tillegg på 4 kroner per time fra 1. april 2014. Det gis også et reguleringstillegg på 2 kroner til alle fra 1. oktober i år.

Fra 1. april 2015 får alle et reguleringstillegg på 2 kroner som kommer i tillegg til de sentrale tilleggene i mellomoppgjøret.

De som har fagbrev, får ytterligere 1 krone pr time fra 1. april 2014.

Møtebøkene fra riksmekleren kan leses her:
LO
YS