Det ble i dag brudd i forhandlingene for Nettbuss mellom Spekter og LO Stat og YS. Bruddet skyldtes at det er for stor avstand i de økonomiske spørsmålene.

Meklingen vil sannsynligvis finne sted i slutten av april, men endelig dato vil ikke være klar før etter påske.

Det er samtidig brudd i bussforhandlingene mellom NHO Transport og Norsk Transportarbeiderforbund og Yrkestrafikkforbundet.