Under overskriften «Riksrevisjonen på tiltalebenken», stiller Riksrevisjonen selv spørsmål rundt hvordan de utfører sitt oppdrag.

I tillegg til Bratten, deltar riksrevisor Per-Kristian Foss, Øystein Børmer i Direktoratet for økonomistyring, Jan-Erik Larsen i Kruse Larsen og Jens Arild Gunvaldsen fra Riksrevisjonen i debatten torsdag formiddag 18. august.

I regi av VOX, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, er temaet for debatt «Norge i omstilling. Hvordan heve kompetansen og sikre at færre faller utenfor?». På ettermiddagen onsdag 17. august, møter Bratten kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie, samt representanter for andre arbeidslivsorganisasjoner til diskusjon om blant annet hvordan man best kan bruke og utvikle kompetanse for å sikre konkurransekraft og velferd i fremtiden.