Bratten viste til at blant annet enigheten om å følge frontfagsrammen i de siste lønnsoppgjørene har vært en nøkkelfaktor for å styrke norsk konkurranseevne og sikre arbeidsplasser.

- Det er sterk grunn til å berømme partene i arbeidslivet for å ikke ha utfordret frontfagsrammen. Det bar bidratt til å dempe lønnsveksten, noe som er helt avgjørende for at norske virksomheter skal være konkurransedyktige i den omstillingstiden Norge er inne i nå, sa Bratten.

Må sikre velferdstjenesten fremover

Hun understreket også at noen av det viktigste partene og regjeringen må samarbeide om framover, er å sikre nok arbeidskraft til både privat og offentlig sektor for å finansiere velferdstjenestene når levealderen øker og det blir flere eldre og færre i arbeidsfør alder.

- Vi må samarbeide om å styrke arbeidslinjen ytterligere. Vi må finne løsninger slik at flere kan jobbe heltid og flest mulig av de som i dag står utenfor arbeidslivet må i jobb. Dessuten må flere begynne å jobbe tidligere og belage seg på å stå lenger i arbeid før de blir pensjonister, sa Bratten.

Hun påpekte at det hviler et stort ansvar på alle for å legge til rette for at Norge fortsatt kan ha universelle velferdsordninger, og at nok arbeidskraft er en forutsetning.

- Vi må være forberedt på at mange av dagens og morgendagens arbeidstakere ønsker mer individuelle løsninger og tilpasninger. Skal de kunne jobbe så mye som samfunnet faktisk trenger, må vi legge til rette for å kunne tilby nettopp det, men selvsagt innenfor brede kollektive rammer, sa Bratten

Se opptak fra hele debatten på Deltas nettside