- Ingen som driver offentlig tjenesteproduksjon kan regne med at det blir noen enorm vekst i budsjettene fremover. Alle må forberede seg på at det vil bli prioritert langt hardere enn nå, og det betyr at vi må regne med å jobbe både mer og smartere, sa Bratten.

Hun pekte på at de omfattende kontroll- og tilsynsregimene som vokser fram, er potensielle hindre for den produktivitetsveksten Norge trenger.

- Jakt på avvik og redsel for å bli tatt i feil når tilsynene kommer, begynner å bli så omfattende at det presser både tilliten og den autonomien som har vært suksesskriterier i norsk arbeidsliv. Det hindrer innovasjon og produktivitetsvekst, sa Bratten.

Se opptak fra samtalen her: