- Jeg har ikke tenkt å utfordre Unio på spørsmål som gjør at vi må bort i Grensen (der riksmekleren har kontor), sier Bratten til avisen. 

Hun bekrefter at Spekter ønsker endringer i sykepleiernes arbeidstidsordninger, men avviser at det har noe med tariffoppgjøret å gjøre.

 Jeg vet ikke hvorfor han går ut og jazzer dette opp. Jeg forstår ikke hvilken hensikt det skal ha, sier Bratten. 

Hun stusser også over Unio-sjefens holdning til politikernes rolle i lønnsoppgjørene. Hun viser til at Folkestad tidligere i år reagerte på at statsminister Erna Solberg (H) uttalte seg om behovet for moderat lønnsoppgjør, mens han nylig etterlyste politikernes syn på arbeidstidskonflikten for lærerne.

- Det er og blir et paradoks at Anders Folkestad krever politikerne på banen når det passer ham og hans agenda. Han velger da også å se helt bort fra at det er bred enighet i Norge om at det er partenes ansvar å forhandle lønn og arbeidsvilkår, og at politikerne skal holde seg unna, sier Bratten til DN.

Les hele saken i Dagens Næringsliv