I møtet foreslo Bratten også at det kan være hensiktsmessig å fylle trepartssamarbeidet fremover med diskusjoner om utvikling av offentlig tjenestepensjon og de kommende utredningene fra arbeidstidsutvalget og produktivitetskommisjonen , samt hvilke konsekvenser disse har for  arbeidslivspolitiske forhold.

- Trepartssamarbeidet er en åpenbar arena for å diksutere hvilke utfordringer Norge står overfor. Det bidrar til å styrke felles virkelighetsoppfatning, og med det felles forståelse for behov for reformer og endring, sa Bratten.

Bør bli enkelt mellomoppgjør

Bratten slo fast at selv om lønnsveksten i 2014 ble lavere enn de siste årene, er vi ikke i mål.

- I virksomheter som har stort overheng fra i fjor, bør årets mellomoppgjør bli så enkelt at det nærmest kan gjennomføres via Twitter eller Instagram, sa Bratten.

Pensjon er utsatt lønn

Holden III-utvalget, der også partene i arbeidslivet var representert, påpekte i sin utredning at utvikling i lønnskostnader omfatter mer enn den lønnsutviklingen som kan måles i de ansattes lommebøker.

- Pensjon er utsatt lønn, derfor må kostnadene til pensjon beregnes inn i rammene for lønnsoppgjøret, sa Bratten.

Pensjon må på dagsordenen

Bratten understreket også at tiden er moden for at regjeringen nå tar initiativ til at det utvikles pensjonssystemer som sikrer større grad av mobilitet av arbeidskraft mellom sektorene. Hun oppfordret samtidig om at de offentlige tjenestepensjonsordningene blir endret, slik at hele pensjonsreformen kan gjennomføres for hele arbeidslivet.

- Vi må slutte å tviholde på et system som alle vet må endres. Det er også på tide å tydeliggjøre at pensjonsordningene for de offentlige ansatte ikke vil gi dem den pensjonen de tror de får, sa Bratten.

Med dagens regelverk vil særlig de som har særaldersgrenser komme dårligere ut enn tidligere. For eksempel får sykepleiere født etter 1977 under 50 prosent alderspensjon.

- Initiativet ligger hos regjeringen. Vårt ansvar som parter er å få gjennomført de helt nødvendige endringene og få lagt pensjonsdiskusjonene bak oss, sa Bratten.