Regjeringen har vært i dialog med partene i arbeidslivet rundt dette tiltaket. Spekter har i utgangspunktet vært positive til en slik forhåndsgodkjenning. Våre medlemsvirksomheter er seriøse og har lagt godt til rette for både den nødvendige standard for infrastruktur ved karantene, men også for å minimere kontakten mellom ulike skift som bor på samme område. Samtidig har Spekter advart mot at en slik byråkratisk godkjenningsordning ikke må opprettholdes lenger enn absolutt nødvendig, presiserer han.

Hva betyr dette i praksis?

Det blir mulig å søke om godkjenning fra mandag 22. februar kl. 12.00. Arbeidstilsynet har opprettet en egen nettside med oversikt over reglementet rundt godkjenningsordningen.

Kort oppsummert innebærer reglene at arbeidsgivere kan tilby godkjent innkvartering for innreisekarantene på to måter:

  • Hovedregelen er å innlosjere utenlandske arbeidstakere på et godkjent karantenehotell straks de kommer til norskegrensen.
  • Alternativet er å få godkjent innkvarteringen av Arbeidstilsynet.

I søknaden om godkjenning av innkvartering må følgende krav dokumenteres:

  • Arbeidstakere i innreisekarantene har enerom.
  • Hvert enkeltrom har eget bad og toalett.
  • Hvert enkeltrom har tilgang til tv og internett.
  • Hvert enkeltrom har eget kjøkken eller det tilbys matservering.
  • Innkvarteringen gjør det mulig å unngå nærkontakt med andre.

I søknaden skal man også legge ved en uttalelse fra tillitsvalgt eller annen representant for arbeidstakerne.

Søknaden kan sendes inn av arbeids- eller oppdragsgiver som er registrert som virksomhet i Norge. Alle som søker, må ha registrert forretningsadresse i Enhetsregisteret.

Arbeids- eller oppdragsgiver søker om forhåndsgodkjenning via søknadsskjema i Altinn.  Lenke til søknadsskjema vil bli publisert der.

I søknaden stilles det følgende krav til dokumentasjon:

  • Plantegninger
  • Uttalelse fra representant for arbeidstakerne
  • Matservering

Godkjenningen av lokalene er uten tidsbegrensning, som betyr at lokalene godkjennes én gang. Godkjenningen kan trekkes tilbake dersom det ved tilsyn eller på annen måte kommer fram at vilkårene ikke er oppfylt i praksis. Det er innkvarteringen som godkjennes, ikke det enkelte karanteneopphold.

Arbeidsgiver må betale et gebyr for saksbehandlingen av søknader om godkjenning av innkvartering. Det er foreløpig ikke informert fra myndighetene om størrelsen på gebyret.