Hele Norge leser er Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen felles prosjekt i Bokåret 2019, og Spekter er med som samarbeidspartner ved å dele informasjon om kampanjen og oppfordre til leselyst blant våre medlemmer.

Nasjonal lesekonkurranse

Selve lesekonkurransen lanseres 4. oktober og avsluttes 31. desember 2019. Det landsomfattende startskuddet vil gå i forkant av åpningen av Gjestelandprosjektet under bokmessen i Frankfurt den 16. – 20. oktober 2019.

Nettsiden www.helenorgeleser.no er tilgjengelig året rundt, også utenom konkurranseperioden, og deltagerne vil blant annet kunne registrere egen lesing, lage leselister, gjøre boksøk, kommentere bøker, men også finne stoff om bøker, forfattere og arrangementer knyttet til bøker og lesing.

Hele Norge leser er inspirert av flere ulike aksjoner, hvorav de viktigste er Aksjon sykle til jobben, Hele Rogaland leser, kampanjen Norli junior og Canada reads. Med Hele Norge leser ønsker initiativtakerne å skape et tilsvarende engasjement for lesing i målgruppen unge voksne

Hele Norge Leser inviterer bedrifter, organisasjoner og privatpersoner til å delta i lesekonkurransen, og til å utfordre konkurrenter og venner til å delta..

Prosjektets målgruppe og bakgrunn

Hele Norge leser er åpen for alle som ønsker å delta. De siste leserundersøkelsene som er gjennomført av Forleggerforeningen viser at mange leser mindre enn tidligere. Særlig markant er dette i aldersgruppen 25-39 år, hvor man over de siste tolv årene nesten har halvert lesingen. Nå er det tegn til det samme også i aldersgruppen 40-59 år.

På den positive siden viser undersøkelsene, som tilsvarende undersøkelser fra andre land, at leserne ønsker å lese mer, men at konkurransen er stor fra sosiale medier og strømmetilbud.

Portalen er nå åpen for påmelding. Her kan man lage leselister, grupper og forbrede seg til konkurransen. 

Meld deg på her: www.helenorgeleser.no