Arbeidsgiverforeningen Spekter representerer en rekke virksomheter som bærer et utpreget samfunnsansvar, eller som gjennom sin forretningsdrift og leveranser bidra til at andre løser sitt samfunnsoppdrag. Spekter er dominerende innen sektorer som helse, samferdsel og kultur – noe som også gjenspeiler styret i Spekter.

Årets generalforsamling, som ble avholdt torsdag 6. juni, valgte også inn to nye representanter til Spekters styre, hhv. Petter-Børre Furberg, som er ansatt som ny konsernsjef i Posten Bring AS, samt Gro Bakstad, konsernsjef i Vy-gruppen.

Styret i Spekter vil i perioden 2024-25 bestå av følgende representanter:

 • Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør i Ruter, styrets leder - gjenvalgt
 • Inger Cathrine Bryne, administrerende direktør i Helse Vest RHF, styrets nestleder - ikke på valg
 • Ingrid Røynesdal, administrerende direktør i Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, styremedlem – ikke på valg
 • Vibeke Fürst Haugen, kringkastingssjef i NRK, styremedlem – ikke på valg
 • Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge, styremedlem – ikke på valg
 • Øystein Mæland, administrerende direktør i Akershus universitetssykehus HF, styremedlem – gjenvalgt
 • Petter-Børre Furberg – påtroppende konsernsjef i Posten Bring AS, styremedlem – ny
 • Gro Bakstad, konsernsjef i Vy-gruppen AS, styremedlem – ny

Styret i Spekter har følgende vararepresentanter:

 • Håvar Selby Ebbestad, administrerende direktør i Fürst medisinske laboratorium – gjenvalgt
 • Nina Refseth, museumsdirektør i Stiftelsen Norsk Folkemuseum – gjenvalgt
 • Birte K. W. Sjule, konsernsjef i Sporveien AS – gjenvalgt
 • Andreas Berggren Eskelund, administrerende direktør, Studentsamskipnaden SiO – ikke på valg.