Bakgrunnen for oppfordringen fra arbeidsgiverne, er at mange virksomheter nå opplever en kraftig økning i sykefraværet. Dette skaper både utfordringer med å sikre nok arbeidskraft på jobb, og øker arbeidsgivers kostnader ved sykefravær betydelig.

De fire organisasjonene ber derfor om at myndighetene nå går tilbake til en redusert arbeidsgiverperiode på tre dager ved koronarelatert sykefravær. I dag må arbeidsgiver dekke lønnskostnadene for den ansatte i 16 dager ved alt sykefravær.

Når kan man vende tilbake på jobb etter sykdomssymptomer?

Arbeidsgiverne oppfordrer også myndighetene til å være tydeligere på når det er trygt å gå tilbake på jobb etter forkjølelse og annen koronalignende sykdom.

– Vi får tilbakemeldinger om at de ansatte i våre medlemsvirksomheter er svært lojale til helserådene og holder seg borte fra jobb når de har tegn til forkjølelse eller hoster. Det er veldig bra. Samtidig opplever medlemmene våre at noen legger inn et par sykedager ekstra, fordi de er redd for å kunne smitte kollegaer, kunder eller pasienter. Det bidrar til å skape bemanningsutfordringer for virksomhetene som kanskje kunne ha vært unngått. Derfor ber vi myndighetene om å tydeliggjøre reglene rundt når man kan vende tilbake på jobb. Bruk av testing og god tilgang på tester bør være en del av dette, sier administrerende direktør i Spekter, Anne-Kari Bratten.  

Les hele brevet fra organisasjonene her (PDF, 85KB)