Dagsavisen viser til at NRK har avdekket en rekke brudd på arbeidsmiljøloven i Oslo kommune, og skriver at arbeidsmiljøloven brytes tusenvis av ganger hvert år også i andre virksomheter. 

Bratten påpeker til avisen at mange av bruddene kommer i seriøse, gjennomregulerte virksomheter som for eksempel sykehus.

– En leder i for eksempel et sykehus ønsker bare å gjøre ting riktig. Du blir sett i kortene av andre ledere, tilsyn, revisjoner og tillitsvalgte hele tiden. Likevel får du alle disse bruddene. Det er selvfølgelig ikke kriminelt forsett som ligger bak. Disse lovbruddene oppstår fordi AML er laget for dagarbeid, sier Bratten til avisen.

Hun tar videre til orde for å endre arbeidsmiljøloven. 

– Arbeidstidsutvalget som la frem sin innstilling i januar 2016 dokumenterte at dagens arbeidstidsbestemmelser gjør det krevende å drifte samfunnsviktige velferdstjenester. Politikerne bør derfor følge opp anbefalingene fra utvalget, slik at de helt ordinære arbeidstidsordningene som i dag brukes i virksomheter som er åpne på kveld, natt og i helger normaliseres, også i lovens forstand, sier Bratten til Dagsavisen,

Les hele saken i Dagsavisen