– Brokollapsen ved Ringebu på Dovrebanen har skapt en svært alvorlig situasjon for foretakene som kjører på denne banestrekningen. Dagens kontrakts- og kompensasjonsordninger er ikke laget for å håndtere et langsiktig brudd i infrastrukturen. Det er for eksempel ikke penger til langsiktige ordninger med buss for tog, slik at det kan opprettholdes et tilbud gjennom Gudbrandsdalen. Det er også store utfordringer for godstransporten og vi er svært bekymret for de langsiktige konsekvensene for godstransporten, og hva dette betyr for markedsandelene for gods på bane, sier direktør for samfunnspolitikk i Spekter, Odd Erik Stende. 

Spekter mener det haster med konkrete løsninger for både personell- og godstransporten på den berørte strekningen, og ønsker derfor å møte politisk ledelse i Samferdselsdepartementet sammen med de mest berørte medlemsvirksomhetene, for å diskutere alternative løsninger, og kompenserende tiltak. 

– Verken persontrafikken eller godstrafikken kan vente. Det haster med å få på plass nye løsninger, og politisk ledelse i Samferdselsdepartementet må støtte foretakene slik at de kan opprettholde en akseptabel avvikshåndtering fram til Dovrebanen kan gjenåpnes, sier Stende.