Bratten mener Arbeidstilsynet har gjort en altfor dårlig jobb.

– I den grad det finnes forskning med ulike konklusjoner, registrerer jeg at Arbeidstilsynet bare trekker frem forskning som trekker i den ene retningen, sier Bratten til DN.

Hun viser til at der Arbeidstilsynet for eksempel slår fast at lange arbeidsøkter øker risiko for sykdom, skriver Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) i sin høringsuttalelse at sammenhengen mellom arbeidstid og helse ofte ikke tar hensyn til kombinasjonen av arbeidstid og arbeidsinnhold, og at det derfor fortsatt er store kunnskapsbehov. Hun reagerer også på at Arbeidstilsynet slår fast at det er mer belastende å jobbe lange dager etter hverandre med påfølgende fri, enn å jobbe etter en fast rytme, mens en Stamirapport viser til at forskning på dette området spriker.

– Arbeidstilsynet må passe seg for ikke bli beskyldt for å være en politisk aktør, sier Bratten.

Spekter-sjefens andre innvending mot Arbeidstilsynets høringsuttalelse er at tilsynet trekker konklusjoner basert på forskning fra land som er svært ulike Norge.

- De viser til forskning fra Sør-Korea, Japan og USA. Dette er land med et helt annet arbeidsliv enn hva vi har. Disse landene er for eksempel ikke i nærheten av å ha de vernebestemmelsene vi har. I Norge har vi verneombud i hver etasje, som kan stanse arbeidet hvis de mener arbeidssituasjonen er uforsvarlig. I Norge har vi dessuten en mye høyere organisasjonsgrad enn i disse landene, som gjør at balansen mellom arbeidsgiver og arbeidstager er en annen. 

- Debatten i Norge dreier seg ikke om at ansatte permanent skal jobbe 15 timer per dag eller 60 timers uker. I Norge er gjennomsnittlig ukentlig arbeidstid 34 timer per uke inkludert overtid, og kvinner jobber i snitt seks timer per dag. Vi har gode vernebestemmelser og et godt utbygget verneapparat. Å sammenligne norsk arbeidsliv med Japan, USA og Sør-Korea er etter vår mening useriøst i denne sammenhengen, sier Bratten.

Spekter har, i likhet med de andre arbeidsgiverorganisasjonene, støttet forslagene om å liberalisere arbeidstidsbestemmelsene, og skulle gjerne sett at disse gikk lenger på noen områder.

– LO og Unio beskriver endringsforslagene som en finsk vinterkrig. Endringene regjeringen foreslår på arbeidstid er helt marginale, sier Bratten

Les hele saken i Dagens Næringsliv