LO og YS starter streiken fra onsdag morgen (29. mai). I første omgang omfatter streiken ca 500 arbeidstakere. Foreløpig blir Oslo universitetssykehus HF, Sykehuset Østfold HF, Sykehuset Sørlandet HF, St Olavs Hospital HF og Helse Bergen HF berørt av streiken.

I forhandlingene om ny offentlig tjenestepensjon i fjor, ble minstegrensene på 20 % for innmelding i pensjonsordningene videreført. LO og YS krever nå at denne grensen skal fjernes for deres medlemmer i sykehusene.

- Som ansvarlige arbeidsgivere, ønsker ikke helseforetakene å forskjellsbehandle ansatte i sykehusene. Store grupper som sykepleiere og leger må ha minst 20 prosent stilling for å bli meldt inn i pensjonsordningen, og vi ser ikke grunn for å innføre andre regler LO- og YS-medlemmer, sier Nilssen.

Har tilbudt løsninger

Nilssen påpeker at helseforetakene og Spekter gjennom forhandlingene gjort forsøk på å tilby løsninger for å komme LO og YS i møte.

- Gjennom forhandlingene har helseforetakene og Spekter tilbudt løsninger for å unngå at medarbeidere jobber mindre enn 20% stilling, og dermed blir innmeldt i pensjonsordningen. Vi må dessverre likevel konstatere at LO og YS valgte å stå fast ved sitt krav om nullgrense, sier Nilssen.

Helseforetakene og Spekter har i forhandlingene også vært innstilt på å gjennomføre et lønnsoppgjør i tråd med det samfunnet for øvrig har fått i år.

Vil avvente partsarbeid

Regjeringen har nå nedsatt en partssammensatt arbeidsgruppe som skal vurdere pensjon fra første krone, herunder minstegrense for innmelding i pensjonsordningene.

- Vi mener det vil være hensiktsmessig å avvente resultatet av dette arbeidet, før vi vurderer minstegrensen i sykehusenes pensjonsordninger, påpeker Nilssen.

Fakta:

  • De LO/YS-organiserte utgjør om lag ¼ av de ansatte i sykehusene.
  • Ca 40 % av de ansatte i helseforetakene er sykepleiere som er omfattet av egen pensjonslov. For dem har ikke helseforetakene lov til å ha en annen grense enn 20 %.
  • Legene har også en egen pensjonsordning med 20 %-grense for innmelding. Heller ikke denne ordningen er omfattet av meklingen.