Meklingen brøt sammen fordi Lokomotivmannsforbundet krevde å tariffeste kompetansekravene til lokomotivførere.

- Spekter og NSB/CargoNet mener dette ikke hører hjemme i en tariffavtale, men må reguleres av myndighetskrav. Dette en prosess Samferdselsdepartementet allerede har iverksatt, men det valgte Lokomotivmannsforbundet å ignorere, sier Larsen.  

Han understreker at både NSB og CargoNet setter sikkerhet svært høyt.

- Ingen skal være i tvil om at NSB og CargoNet tar ansvar for at lokomotivførerne i selskapene har god og nødvendig kunnskap og kompetanse, sier Larsen.