Norsk Journalistlag har valgt å ta ut rundt 1700 medlemmer i streik i NRK fra tirsdag kl 13.00. Det utgjør i underkant av halvparten av de ansatte i NRK.

Streiken var et faktum etter at mekleren la fram et forslag til løsning som Norsk Journalistlag sa nei til.  

- Det er beklagelig at Norsk Journalistlag velger å ramme publikums TV,-radio- og nettilbud med å streike. Alle ansvarlige parter i arbeidslivet er enige om at lønnsoppgjørene skal gjennomføres i tråd med normen fra frontfaget, men dessverre deler ikke Norsk Journalistlag denne oppfatningen, sier Bratten.

I de innledende forhandlingene, ble partene enige om at virksomhetens økonomi, produktivitet, konkurranseevne og fremtidsutsikter skal legges til grunn i de lokale forhandlingene.

- Når vi legger disse kriteriene til grunn, er det ingenting som tilsier at Norsk Journalistlags medlemmer i NRK skal ha høyere lønnsvekst enn resten av arbeidslivet i år, sier Bratten.

Spekter og NRK har gjennom forhandlingene tilbudt Norsk Journalistlag et resultat i tråd med normen fra frontfaget, slik de andre fagforeningene har akseptert.

Enighet med LO

Bratten er fornøyd med å ha kommet frem til en løsning med LO.

- Jeg er tilfreds med at vi gjennom meklingen har kommet fram til en ansvarlig løsning med LO, i tråd med normen fra frontfaget, sier Bratten.

Les meklingsløsningen med LO her

I tillegg til meklingsløsningen med LO, er det tidligere oppnådd enighet i forhandlingene med Delta (YS), Nito og Tekna i lønnsoppgjøret for NRK. Norsk Journalistlag er dermed den eneste fagforeningen som er i streik i NRK.

Riksmeklerens møtebøker fra meklingen

Spekter/LO

Spekter/Norsk Journalistlag