Tirsdag 28. september ble intensjonsavtalen om et styrket samarbeid mellom universiteter, høyskoler og arbeidslivet, undertegnet. Avtalen er inngått mellom Kunnskapsdepartementet, hovedorganisasjonene i arbeidslivet - herunder Spekter, samt Universitets- og høgskolerådet og Voksenopplæringsforbundet. Avtalen gjelder i fire år, og beskriver blant annet at samarbeidet skal bli bredere og mer systematisk enn i dag. Den angir samtidig hva de ulike aktørene skal bidra med for å styrke samarbeidet.

– Et tettere samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidslivet er viktig, og Spekter mener for eksempel at praksis i studiene er noe alle studenter burde tilbys. Spekter har derfor de siste årene tilbudt praksisplasser for studenter i statsvitenskap, sier Kvam.

Et bedre og styrket samarbeid mellom arbeidslivet og utdanningsinstitusjonene er helt avgjørende for å sikre at kandidatene har relevant kompetanse for arbeidslivet.

– En slik intensjonsavtale er et tiltak for å øke oppmerksomheten om dette og et grunnlag for å skape felles arenaer for dialog og konkret samarbeid, avslutter Kvam.

Regjeringen la i vår frem stortingsmeldingen Utdanning for omstilling – Økt arbeidslivsrelevans i høyere utdanning. Ett av tiltakene i meldingen var nettopp å inngå en avtale om tettere samarbeid mellom arbeidslivet og utdanningsinstitusjonene.