Spekter har derfor nå jevnlig kontakt med ledelsen i fagforeningene for å finne gode løsninger. Allerede er det inngått avtaler om utvidede rammer for overtidsarbeid.

Særlig innen helse er tilbakemeldingene at det er behov for å øke handlingsrommet, spesielt knyttet til arbeidstid, arbeidsplanlegging og omdisponeringer. Det er også fremkommet behov for endring i feriebestemmelsene.

Spekter har i første omgang tatt initiativ mot fagforeningene for å inngå avtaler med hjemmel i arbeidsmiljøloven § 10-12 (4), med sikte på å få avtaleregulert de nødvendige bestemmelser.

Vi håper å oppnå enighet om de nødvendige justeringene med fagforeningene. 

Spekter har også mottatt en henvendelse fra Arbeids- og sosialdepartementet vedrørende om det er behov for ekstraordinær reguleringer i forbindelse med koronasituasjonen. Spekter har gjort departementet oppmerksom på at vi søker å løse dette i samarbeid med fagforeningene, men har orientert departementet om de behov virksomhetene har.

Dette gjelder følgende forhold:

  • Behov for kortere varslingsfrist for endring/etablering av arbeidsplaner
  • Behov for en midlertidig og generell adgang til å benytte arbeidsmiljølovens handlingsrom uten avtaler
  • Behov for utvidede rammer for overtid
  • Behov for å avvike bestemmelser i ferieloven
     

Brevet til Arbeids- og sosialdepartementet kan leses her  (PDF, 201KB)