Koronakommisjonen har gjort et grundig arbeid og gir gode beskrivelser og analyser av tiltak for å håndtere pandemien i fasen mellom første smittebølge og bølgen med omikronvarianten høsten 2021. 

Spekter har videre følgende hovedkommentarer:

  • Tall og opplysninger kommisjonen referer til, viser at Arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser var medvirkende til begrensningene i intensivkapasiteten. Spekter mener kommisjonen burde ha drøftet dette og inkludert i sine anbefalinger en tilpasning av lovens arbeidstidsbestemmelser.
  • Spekter mener bidragene fra private helseaktører burde vært nærmere beskrevet i rapporten.
  • Kommisjonen mener Norge må knytte seg til det forsterkede helsesamarbeidet i EU for å blant annet sikre tilgang til vaksiner. Spekter støtter dette.
  • Kommisjonen peker på at manglende involvering av berørte aktører har ført til svakheter ved innføringen av regelverk gjennom pandemien. Spekter er enig i dette.
  • Spekter mener institusjonene i kultursektoren burde hatt et større beslutningsansvar knyttet til publikumskapasitet på offentlige arrangement, i dialog med lokale myndigheter.
  • Det har vært krevende for mange virksomheter at det har vært korte tidsfrister fra vedtak, til vedtakene skulle vært gjennomført.

Les hele høringssvaret fra Spekter her (PDF, 139KB)