Neste uke åpner landets barnehager. Deretter er myndighetenes plan at de yngste barna skal kunne gå tilbake til skolen.

SSB har beregnet at samfunnet taper 1,7 milliarder kroner hver dag ved at skoler og barnehager er stengt. Innen barnehagene åpner igjen på mandag, er altså tapet på foreløpige 34 milliarder kroner. Det tilsvarer omtrent tre ganger så mye som er satt av i statsbudsjettet til kommunale helse- og omsorgstjenester i hele 2020, eller alt som er bevilget i år til jernbaneformål, musikk og scenekunst, museum og visuell kunst og arbeidsmiljø og sikkerhet til sammen.

Da myndighetene stengte ned mange samfunnsfunksjoner, og virksomheter måtte stanse eller redusere driften på grunn av smittevernstiltak og redusert etterspørsel etter varer og tjenester, responderte befolkningen og arbeidslivet raskt. Det er all grunn til å respondere like raskt når myndighetene nå åpner for økt aktivitet igjen. Det er avgjørende for verdiskapingen, som igjen er grunnlaget for velferden.

Jeg mener det er all grunn til å ha tillit til at myndighetene finner en god balanse mellom smittevernstiltak og behovet for å åpne samfunnet slik at folk kommer tilbake fra permitteringer, bedrifter kan reddes fra konkurs, og samfunnet gradvis kan normaliseres. Situasjonen er utrolig krevende for de som har mistet jobb, inntekt og dermed opplever svært usikre tider. Også næringslivet sliter, selv om mange tiltak fra myndighetene avhjelper situasjonen noe for en del virksomheter. Vi skylder både folk og bedrifter å få mulighet til å få komme tilbake til vanlige hverdager og normal drift så raskt som myndighetene mener det er tilrådelig. 

Arbeidsgivere bør tilrettelegge for gjenåpning når myndighetene tilrår det

Både Spekter og våre medlemsvirksomheter skal som ansvarlige arbeidsgivere bidra til at samfunnet kommer i gang igjen. Den økonomiske verdiskapningen må få fart så fort som mulig. Å sende barna på skole og i barnehage handler om mer enn å gi dem et pedagogisk tilbud og tilsyn. Det handler også om å redde arbeidsplasser og konkurstruede bedrifter.

Vi må huske at velferdsstaten er helt avhengig av økonomisk vekst i privat sektor. De aller fleste opplever nok at regjeringen og helsemyndighetene har utvist stor klokskap og stor forsiktighet så langt. Tiltakene har vært svært inngripende. Nå må vi ha tillit til at myndighetene også vet hva de gjør når de gjenåpner samfunnet.

Når barn nå etterhvert kan vende tilbake til barnehage og skole, er det derfor viktig at arbeidsgivere også tilrettelegger for at arbeidstakerne parallelt vender tilbake til sitt arbeid – fortrinnsvis fra hjemmekontor der det er mulig og så lenge myndighetene anbefaler det – og ikke minst i tråd med de smittevernstiltakene som gjelder der oppmøte på arbeidsplass er nødvendig.

Det er godt kjent at det for mange ikke har vært enkelt å sjonglere barnepass, skolehjelp og jobb, men når barnehager og skoler åpner gradvis, bør det bli enklere for arbeidstakere å utføre arbeidsoppgavene sine. Det er all grunn til å kunne forvente en økt produktivitet i mange virksomheter som følge av at foreldre nå kan konsentrere seg mer om jobb igjen. Det er imidlertid viktig at man fortsatt finner gode løsninger i den enkelte virksomhet sammen med de tillitsvalgte og ansatte, slik at man også kan tilrettelegge for de som fortsatt har behov for en viss fleksibilitet dersom barnehager og skoler bare åpner delvis og gradvis.

Samarbeid med tillitsvalgte og ansatte bidrar til gode løsninger

Heldigvis har vi god tradisjon i topartssamarbeidet i den enkelte bedrift for å finne gode løsninger, og nå er vi i en tid der dette er mer avgjørende enn noen gang. Spekter har sammen med LO Stat utarbeidet en felles oppfordring til de lokale parter om å finne hensiktsmessige avtaleløsninger basert på prinsippene i Hovedavtalen og innenfor rammene i lov- og avtaleverk. Jeg oppfordrer derfor til å ha gode prosesser og finne avtaleløsninger som balanserer virksomhetens driftsbehov med arbeidstakerens behov i den krevende situasjonen hele Norge og de enkelte arbeidsplassene er i nå.

Like mye som vi har fellesskap om smittevernstiltak for å håndtere koronasituasjonen, må vi ha fellesskap om tiltak som skal bringe oss tilbake til normalsituasjonen. Det viktigste nå, er at flest mulig kan jobbe mest mulig ut fra den situasjonen vi er i, og de restriksjonene myndighetene har lagt til grunn. Derfor er det avgjørende at barna møter i barnehage og på skoler når de åpner.