Rikslønnsnemndas oppgave er å avgjøre hva som skal være tariffavtale mellom Spekter og Legeforeningen og de andre forbundene i Akademikerne.

Spekter hadde ingen krav til endringer i tariffavtalen, og argumenterte i Rikslønnsnemnda for at det ikke skal gjøres noen endringer i denne.

Rikslønnsnemnda bestod av følgende medlemmer:

Dag Nafstad (leder)

Steinar Strøm

Anne-Britt Evensen Norum

Tor-Arne Solbakken (LO)

Rolf A. Negård (NHO)

Christian Grimsgaard (Akademikerne)

Hanne Gillebo-Blom (Akademikerne)

Anna-Kari Bratten (Spekter)

Olav Klausen (Spekter)