St. Olavs Hospital får prisen for blant annet å ha gjort seniorpolitikk til et eget satsingsområde for virksomheten. I pressemeldingen fra Senter for seniorpolitikk trekker juryen frem at formålet med den seniorpolitiske satsingen til St. Olavs Hospital er at seniorer skal motiveres til lengre yrkesaktivitet, og at sykehuset kan benytte denne arbeidskraften og kompetansen på best mulig måte. Videre har juryen særlig vektlagt:

  • Det positive verdigrunnlaget for den seniorpolitiske satsingen: dels arbeidsgivers syn på viktigheten av å beholde kompetanse og arbeidskraft, og dels betydningen av at arbeidstakere skal føle seg verdsatt og respektert. Og i tillegg den økonomiske siden.
  • Satsingen er forankret i alle ledd i organisasjonen: Ledelse, ansatte, styre og hos tillitsvalgte og verneombud.


- St. Olavs Hospital er en verdig vinner av "Årets seniorinitiativ 2011", som i sitt verdigrunnlag og gjennom praktisk personalpolitikk viser at deres ansatte er bedriftens viktigste ressurs. Det må også framheves at satsingen har et økonomisk aspekt med en målsetting om økt effektivitet, sier Kari Østerud, direktør i Senter for seniorpolitikk (SSP) i pressemeldingen.

Eksempler på gjennomførte seniortiltak ved St. Olavs Hospital:

  • Kombinasjon av utviklings‐ og stimuleringstiltak.
  • Utviklingstiltakene omfatter seniorkurs, seniorsamtaler, mentor‐/fadderordninger og
    pensjonsinformasjon.
  • Felles innføring av fridager for alle over 60 år er ment å stimulere til fortsatt innsats.
  • Lederopplæring og regelmessige bevisstgjøringstiltak for ledere og ansatte.

 

Les mer om prisvinneren her: