- Selv om årets lønnsoppgjør har vært krevende og vi har måttet i mekling med noen av våre virksomheter, er det gledelig at vi til slutt har oppnådd enighet og at oppgjøret er holdt innenfor de inntektspolitiske forutsetningene, sier Spekters viseadministrerende direktør Anne-Kari Bratten.

Det er større variasjoner i de økonomiske resultatene i de lokale oppgjørene i 2012, sammenlignet med tidligere år. - De virksomhetene som sliter i markedene sine har lavere lønnsvekst enn de som gjør det godt. Dette betyr at de avtalte kriteriene for lokale oppgjør, blant annet bedriftens økonomi og fremtidsutsikter har hatt avgjørende betydning for resultatene,

Det er for tidlig å si noe om det samlede økonomiske resultatet, dette vil vi først se når Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) legger frem sin rapport februar/mars 2013. Totalt er det i år inngått 70 sentrale forhandlingsprotokoller og de sentrale parter har tatt stilling til resultatet fra 450 lokale forhandlinger.

I helseforetakene har Spekter kommet til enighet i alle de sentrale forhandlingene. Alle uenigheter i de lokale forhandlingene har også funnet sin løsning i de avsluttende sentrale forhandlingene. Mekling har derfor ikke vært nødvendig. LO og YS forbundene gjennomfører lokale forhandlingsrunder til høsten. Disse forhandlingene gjennomføres i fredsplikt.