De ulike arbeidstakerorganisasjonene er invitert inn på følgende tidspunkt:

Mandag 7. april 
kl 10:00 LO
kl 10:30 YS

Tirsdag 8. april 
kl 16:00 NJ

Onsdag 9. april 
kl 12:00 Unio

Torsdag 10. april 
kl 10:00 SAN

Fredag 25. april 
kl 09:00 Akademikerne

De innledende sentrale forhandlingene omfatter virksomheter som blant annet Posten Norge AS, NSB, Avinor, Norges Bank og Statnett. Forhandlingsstart for helseforetakene og Lovisenberg Diakonale sykehus blir fastsatt senere.

Forhandlingsleder i Spekter er administrerende direktør, Anne-Kari Bratten.