Norges Bank satte i går styringsrenten ned til 1 %. Aldri har rentenivået i Norge vært lavere enn nå. Samtidig signaliserer Norges Bank at rentenivået skal ned til 0,75 % til høsten, dersom den økonomiske utviklingen ikke endrer seg i forhold til det man ser nå.

- Arbeidsledighetene er på vei oppover.  Det lave rentenivået er derfor nødvendig for å få mer fart på økonomien, mener Gjerding.

På kort sikt innebærer rentesenkningen en svekkelse av norske kroner.

-En svakere krone bedrer situasjonen for norske eksportbedrifter, men gjør ferieturen dyrere. Men tross alt er arbeidsplassene viktigere enn ferieturen, avslutter han.