Spekter samler hvert år representanter fra medlemsvirksomhetene for å starte forberedelsene til det kommende lønnsoppgjøret.

Konferansen arrangeres tradisjonen tro på Sundvolden hotell, og finner sted 24. - 25. januar 2018. I tillegg til utfordringer knyttet til lønnsoppgjøret 2018, vil aktuelle arbeidslivspolitiske saker på dagsorden, blant annet om pensjon.

Invitasjon til konferansen er sendt medlemsvirksomhetene. Det er fortsatt noen få ledige plasser. Ta kontakt med konferanse@spekter.no for mer informasjon og påmelding.