Bratten understreker imidlertid at Spekter mener fast ansettelse skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv.

-Spekter mener adgangen til midlertidig ansettelse må være begrenset, og at begrensningen bør ligge i selve grunnlaget for ansettelsen, og ikke i kompliserte regler for karantener og gjenansettelser, sier Bratten.

Spekter foreslo i sitt høringssvar  et alternativ til forslaget fra ASD, nemlig å gi adgang til midlertidig ansettelse i situasjoner der en virksomhet har et uavklart bemanningsbehov i en periode. En enkel regel om midlertidig ansettelse ved omstillingssituasjoner o.l vil legge til rette for rekrutteringer som virksomheter i dag ikke våger å foreta. 

Dette er innspill Spekter vil bringe inn til Stortinget når saken nå skal behandles der.