Innlegget er publisert i Ukeavisen Ledelse 19. desember 2014

Mel: Julekveldsvisa

Vi har fått vaska golvet – av innleiebedrift

men før vi pynter treet vårt, og går av årets skift

Så tenker vi tilbake på det året som har gått

Og lurer på om de fikk rett som sa det sku’ bli blått.

 

Nå skal vi skrive statusen for året som har gått

Hvis sant skal sies har det neppe blitt no´ mere rått

Nå har vi flere meter protokoller i arkiv

For enighet og avtaler gir bedre arbeidsliv

 

På Sundvolden der skrev de ned at IA det var flott

For ingen skulle miste lønn når livet var litt trått

Vi tok vekk skjema og rapport og allting var så bra

Og alle parter skrev sitt navn da Robert sa i fra

 

Dra beina bort til mekleren, så sett vi oss og ser

Og prøver finne leia der frontfagsvaret er

De klokeste av alle, de sa så høyt og klart

At lønnsveksten må ned i år så ikke alt blir svart

 

Han Holden sa på forhånd at: Nå må vi ikke le

For situasjon´ er vanskelig, og veksten den må ned

Så satt de der i meklingen og pusta høyt ei stund

Og 18 timer over frist, så fikk de seg en blund

 

De meklet og de heklet og de strevde alle mann

Og noen meklet mye mer, mens andre trådte vann

Og pizzabiler der omkring de kjørte til og fra

Og endelig kom svaret - det som alle ville ha.

 

Og alle mann var glade for at ikke det ble streik

Men ramma var litt trang og det var lite rom for leik

Da KS skulle få i land en protokoll så stor

Sa lærerne høyt nei og nei, og ingen kjære mor

 

Men alle streiker tar en slutt, og alt var fred og ro

Til Robert sa at alle nå må stå til syttito

Og vaktene skal kunne være opp til timer tolv

Da satte LO, Unio seg i stemningsmodus moll.

 

Men Robert hadde mer å si, med Erna last og brast

Så melding kom at ikke alle skulle være fast

På Youngstorget ble Gerd så sint og sa: Det her blir stygt

For vi skal ha et arbeidsliv for alle godt og trygt

 

Ja, det var første året som Robert sto og brant

For sakene som alle inni valgprogrammet fant

Men samme hvem som styrer - er diskusjonen stor

Om arbeidstid og arbeidsliv og oppgjør fra i fjor.