I et brev til arbeidsminister Anniken Hauglie, skriver organisasjonene på både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden at det med en bedret situasjon på arbeidsmarkedet, er viktig å utnytte mulighetene til å få flere av dem som står utenfor, over i jobb. Målet må være å få flest mulig inn i faste, trygge jobber i det ordinære arbeidslivet.

Partene utfordrer samtidig regjeringen til å forsterke nasjonale politisk bestemte virkemidler som støtter opp under samme mål.

Regjeringen har et betydelig ansvar for å føre en økonomisk politikk som skaper jobber og høy sysselsetting, og en kompetansepolitikk som bidrar til å kvalifisere befolkningen for fremtidens jobber.

Partenes hovedoppgave er å sikre norske virksomheters konkurransekraft gjennom lønnsdannelsen. De siste årenes moderate lønnsvekst viser at partene har fulgt opp sitt ansvar i denne økonomiske rollefordelingen, heter det i brevet.

Les brevet til statsråden her