Boka «Yrkesfagene under press» er skrevet av Fafo-forskerne Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder. Spekter har sammen med en rekke andre aktører bidratt til å finansiere bokprosjektet. 

Kvam trakk fram bokas beskrivelser av drivkreftene innen utviklingen av yrkesfagene som spesielt interessant.

- Det er viktig for arbeidslivet at det blir utviklet fagutdanninger som dekker behovet for kompetanse i virksomhetene. Derfor er et trepartssamarbeid i utviklingen av yrkesfagene avgjørende, slik at arbeidslivets behov og prosesser blir ivaretatt, sa Kvam.

Han understreket også at yrkes-, rådgivnings- og karriereveiledningen må bli bedre.
- Veiledningen er altfor fragmentarisk i dag. Den må bygges opp sammenhengende fra ungdomsskole og gjennom alle faser man trenger det. Frafallet starter trolig allerede tidlig i ungdomsskolen, kanskje før, sa Kvam.

Kvam tok også til orde for å utvikle mer effektive veier til fagbrev for voksne.

- Det bør være unødvendig at voksne som av ulike årsaker ønsker en fagutdanning skal måtte starte helt fra begynnelsen på et 4-årig skoleløp for å fremstille seg til fagprøve, mente Kvam. 

Klikk her for å se opptak av innlegget til Olav Kvam