Bratten var invitert til jubileumsseminaret for å diskutere trepartssamarbeidets betydning, og den norske modellens posisjon i årene framover, sammen med de andre partene i arbeidslivet.

Avhengig av verdiskaping

Bratten understreket at Norge trenger økonomisk vekst og verdiskaping for å lykkes, men at denne kjensgjerningen ikke nødvendigvis deles av alle.

- Det er en stor utfordring at over halvparten av den norske befolkningen ikke er enig i at verdier skal skapes før de skal fordeles. Samtidig har hver femte velger ved årets kommune- og fylkestingsvalg stemt på et parti som ønsker å innføre 6 timers dagen. Det er bekymringsfullt når vi vet at vi må skape 20 000 nye arbeidsplasser hvert år. Det sier litt om den utfordringen vi står foran, sa Bratten.

Må rette mer oppmerksomhet på den useriøse delen av arbeidslivet

 Bratten viste også til at det finnes en del av arbeidslivet i Norge som opererer både uanstendig og på siden av den seriøse delen av arbeidsmarkedet. 

- Der ute er det mange banditter. Det hjelper ikke å velte ansvar, krav og kostnader over på oss i den organiserte og seriøse delen av arbeidslivet, når den uorganiserte delen av arbeidslivet bare fortsetter som før, sa Bratten.