Han fortalte hvordan nåverdien av befolkningens arbeidskraft og kompetanse er den suverent største andelen av den norske nasjonalformuen.

Året for femtiårsjubileer

Pedersen fortalte hvordan 2019 er året for de mange femtiårsjubileene: Månelandingen, Woodstock, den første flygningen med en Jumbojet, den første meldingen i ARPANET – forløperen til Internett.

- I Norge har vi vårt eget jubileum. Norge var et ganske vellykket land utover 1900-tallet, og ikke så verst sammenlignet med andre industriland. Men fra Norge fant olje i desember 1969, så vi oss ikke tilbake. Vi gikk inn i grafenes tidsalder. BNP, eksporten og husholdningsinntektene gikk rett til værs, og forbi de fleste av landene vi sammenlignet oss med, sa Pedersen.

Optimisme og svartsyn forent i et land med høy tillit

Pedersen viste til at Norge er landet hvor man klarer å forene optimisme og svartsyn. Han brukte pressestøtten som eksempel.

- Vi har hatt en kontinuerlig debatt om mediekrise siden pressestøtten ble innført i 1969. Dette selv om antallet lokalaviser i Norge har økt kraftig i samme periode. Til sammenligning er antall sparebanker redusert fra 500 den gang til 100 i dag. Det er omstilling – ikke krise. Staten rykket inn og bistod omstillingen under bankkrisen. Vi er tilhengere av sånt i Norge. Vi har høy tillit til offentlige institusjoner – særlig til politiet og domstolene – men også til politikken. Det er åpenbart noe i måten vi bygger samfunnet vårt som fungerer veldig bra, sa Pedersen.