Med overskriften «Er det håp for vår felles velferd i framtida?», handlet debatten om hvordan vi skal møte utfordringene som står foran oss de neste tiårene.

- Det viktigste er å sikre nok arbeidskraft. Flest mulig må jobbe mest mulig og lengst mulig. Nesten 40 prosent av kvinnene jobber deltid. Jeg er sikker på at løsningen for gode velferdsordninger blant annet er å få til mer heltidsarbeid, sa Bratten.

Hun viste til den forrige perspektivmeldingen som dokumenterte at alle i snitt må jobbe 165 timer mer i året for å opprettholde velferden.

- Ingen er interessert i å et dårligere velferdstilbud. Tvert i mot sier 8 av 10 at de vil ha høyere eller samme velferd som i dag. Da sier det seg selv at mer arbeidskraft er en vesentlig del av svaret, mente Bratten

Armod nok til alle

Bratten understreket videre at det er armod nok til alle som vil bidra til å levere gode velferdstjenester.

- Så lenge det er det offentlige som bestiller velferdstjenester, er det uvesentlig om det erprivate, ideelle eller det offentlige selv som utfører oppgaven. Det er imidlertid grunn til å se nærmere på om anbudskravene har blitt så detaljerte at de hinder innovasjon og nytenkning, sa Bratten.

Ingen går i fakkeltog for helhet

Økonom og tidligere statssekretær Jan-Erik Støstad stilte til debatt med nyskrevet bok. Der skisserer han blant annet samskaping, tillit, faglighet og sterkere brukerkultur som prinsipper for det han kaller «den fjerde vei for velferden».

Bratten minnet om at Norge i følge OECD ligger i verdenstoppen når det gjelder velferdsordninger, og påpekte at medvirkning fra brukere, profesjoner og ansatte allerede er sentralt i norske velferdstjenester.

- Det er mitt åpenbare inntrykk at verken brukere, profesjoner eller ansatte er spesielt svake i Norge.  Bare innen helse er det rundt 160 brukerorganisasjoner, og i sykehusene er det ofte én tillitsvalgt fra hver profesjon som skal medvirke. Det er derfor heller grunn til å diskutere om særinteressene har fått for stor plass. Det er sjelden noen som går i fakkeltog for helheten, sa Bratten, og mente mer oppmerksomhet på ledelse også vil være avgjørende for utvikling av gode velferdstjenester i årene som kommer. 

Se opptak fra arrangementet på Tankesmien Agendas nettside