Karrieredagen er en årlig møteplass mellom virksomheter og studenter ved Universitetet i Oslo.

Bratten understreket i sin åpningstale at det viktigste vi kan gjøre fremover, er å sørge for at flest mulig kan jobbe mest mulig, lengst mulig og med mest mulig produktiv kompetanse.

- Skal vi bevare det flotte samfunnet vårt – der alle har tilgang til gode velferdstilbud - som i tillegg er så å si gratis, hvor det er små forskjeller mellom folk, og der vi kan legge til rette for det grønne skiftet, må dere jobbe mest mulig så langt dere har helse til det, sa Bratten til studentene.

Vær tydelig på hva dere trenger

Bratten kom også med en klar oppfordring til de om lag 70 virksomhetene som var til stede på arrangementet.
-Bruk dagen til å være tydelige på hva dere trenger av kompetanse i årene som kommer. Fortell hva dere ser for dere, og hva dere forventer, sa hun.